• 24/7
  • Claimbehandeling door juristen
  • Hoogste netto vergoeding
  • No cure, no pay
  • Directe uitbetaling, na ontvangst
  • Geen administratiekosten
  • Indiv. gezins- en groepskorting
  • 020-2611463
Veel gestelde vragen (FAQ’s) vluchtclaims

Hebt u een vraag over de werkwijze van Airline-Refund of over de duur van een claim? Wilt u meer weten over de kosten die Airline-Refund berekent of wanneer u uw geld op uw rekeningnummer ontvangt? Of wilt u weten of u recht heeft op vergoeding bij een geannuleerde of vertraagde vlucht, gemiste aansluitende vlucht, overboeking of instapweigering? Of waarom kiezen voor Airline-Refund?

Hieronder ziet u de antwoorden op de veel gestelde vragen.
 
Algemeen:
Waarom kiezen voor Airline-Refund?
Wat doet Airline-Refund voor u?
Welke kosten berekent Airline-Refund?

Factoren
Hoe neemt Airline-Refund precies de vluchtgegevens tot zich?
Wordt er rekening gehouden met weersomstandigheden?
Heb ik bij stakingen ook recht op vergoeding?
Wat valt er onder overmacht (formeel ‘’buitengewone omstandigheid’’)?

Claimen
Kunnen claims verjaren of vervallen?
Wat is precies vertraging en aankomstvertraging?
Hoelang duurt de claimbehandeling?
Hoe krijg ik mijn vergoeding?
Waarom ontvang ik de helft van mijn vergoeding?
Welke claims kan ik nog meer neerleggen bij Airline-Refund?
 
Algemeen
Waarom kiezen voor Airline-Refund?
Airline-Refund gelooft in haar eigen en klantvriendelijke werkwijze, waarbij u écht centraal staat. Dit vertaalt zich dan ook in onze laagste succesfee, kosteloze behandeling van uw bagageclaim in combinatie met een vluchtclaim en drie claimdiensten bij één vertrouwd adres. Wij richten onze werkprocessen efficiënt in waardoor wij kosten besparen, het voordeel geven wij gelijk aan u door. Bij ons dus geen overbodige, doorgaans tijd- en kostenverhogende, werkprocessen. Dien gelijk uw claim in check vergoeding
 
Wat doet Airline-Refund voor u?
Als uit ons haalbaarheidsonderzoek blijkt dat u recht heeft op vergoeding, dan starten wij gelijk met de behandeling van uw claim. Wij leggen een digitaal dossier voor u aan, u kunt via uw klantenaccount de status van uw claim volgen of een bericht naar ons sturen. Verder zijn uw persoonsgegevens in uw digitale dossier opgenomen. Na het aanleggen van uw digitale dossier, zullen wij de benodigde documentatie verzamelen gevolgd door het opstellen van de claimbrief. Hierna dienen wij namens u de claim in bij de luchtvaartmaatschappij. Afhankelijk van de opstelling van de luchtvaartmaatschappij bepalen wij steeds, naar eigen inzicht, de eventuele vervolgstappen tegen de luchtvaartmaatschappij. Bij uitbetaling, nadat de luchtvaartmaatschappij uw claim heeft gehonoreerd en het bedrag op ons rekeningnummer is binnengekomen, dan kunt u via uw klantenaccount uw bankgegevens aan ons doorgeven of per email. Dien gelijk uw claim in check vergoeding

Welke kosten berekent Airline-Refund?
Airline-Refund is, met als Nederlandstalige website www.devluchtclaimer.nl, het goedkoopste claimbedrijf in Europa. Binnen een redelijk tijdbestek stellen wij uw vergoeding veilig. Wij berekenen 18% succesfee van het geclaimde bedrag, ongeacht op welke wijze wij uw vergoeding verkrijgen. Dien gelijk uw claim in check vergoeding

Factoren
Hoe neemt Airline-Refund de vluchtgegevens tot zich?
Wij ontvangen de vluchtgegevens van OAG, het databedrijf dat Europese vluchtinformatie verzamelt en analyseert/uit onze systeem halen wij vluchtgegevens. Daarnaast gebruiken wij publieke informatie van overheidsinstellingen, vliegvelden, commerciële informatie van luchtvaartmaatschappijen en de media. Dien gelijk uw claim in check vergoeding
 
Wordt er rekening gehouden met weersomstandigheden?
Weersomstandigheden zijn ook van belang voor het vast stellen of er recht op vergoeding is, daarom controleren wij ook het weer tijdens een vlucht. Airline-Refund heeft toegang tot duizenden waarnemingen van weerstations op vliegvelden. Die zijn afkomstig van Metar (Meteorological Aerodrome Report), een weerrapport/het weer met betrekking tot een vlucht kunnen wij nagaan via ons systeem. Deze weerberichten beantwoorden aan de voorwaarden van de World Meteorological Organisation. Deze weersinformatie kan Airline-Refund via onze partner OAG gebruiken voor de beoordeling van claims. Dien gelijk uw claim in check vergoeding
 
Heb ik bij stakingen ook recht op vergoeding?
Stakingen van luchthavenpersoneel en stakingen van luchtvaartmaatschappijpersoneel (zoals piloten) worden door ons meegenomen in de beoordeling. Uiteraard houden wij ook rekening met speciale gebeurtenissen zoals een tijdelijke sluiting van een vliegveld of met politieke onrust hoewel dit in Europa zeldzaam is. Om die reden zijn wij zeer geïnteresseerd in het dagelijks bijhouden en archiveren van nieuwsberichten. Dien gelijk uw claim in check vergoeding
 
Wat valt er onder overmacht (formeel ‘’buitengewone omstandigheid’’)?
Overmacht (formeel ‘’buitengewone omstandigheid’’) is de situatie waarin de luchtvaartmaatschappij niet aansprakelijk is voor het reisongemak, omdat zij hierop geen invloed kon uitoefenen. Onder reisongemak wordt verstaan een geannuleerde of vertraagde vlucht, gemiste aansluitende vlucht, overboeking of instapweigering. Voorbeelden van overmachtsituaties zijn politieke instabiliteit, terrorisme en medische noodlandingen. Airline-Refund bepaalt aan de hand van eigen onderzoek, het nieuws, de vluchtgegevens en de (weers)omstandigheden of een luchtvaartmaatschappij een beroep kan doen op overmacht. Luchtvaartmaatschappijen doen vaak een beroep op overmacht, in een poging om onder uitbetaling uit te komen. Zelfs bij gedeeltelijke overmacht leggen wij ons er niet snel bij neer, wij zullen uw claim dan voor u proberen. Mocht er volledig sprake zijn van overmacht, dan heeft u helaas geen recht op vergoeding. Luchtvaartmaatschappijen melden dit soort situaties bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (houden lijst hiervan bij). Airline-Refund heeft zelf een lijst van overmachtssituaties. Dien gelijk uw claim in check vergoeding
 
Claimen
Kunnen claims verjaren of vervallen?
Claims in Nederland vervallen na 2 jaar, tot 1,5 jaar na de vluchtdatum kunt u nog een claim bij ons indienen. Wij hebben namelijk tijd nodig om uw claim, naar ons inzicht, eventueel aan te brengen bij de rechter. Van belang is dat u weet dat de vervaltermijn per land verschilt, de duur van de termijnen kunnen dus per land (enorm) verschillen. Dien gelijk uw claim in check vergoeding
 
Wat is precies vertraging en aankomstvertraging?
Vertraging geldt bij minstens 3 uur te late aankomst op bestemming, er zijn echter meerdere factoren van invloed op al of niet recht op vergoeding. Onder andere de (weers)omstandigheden en de (vermoedelijke) oorzaak van de vertraging. Wij onderzoeken en analyseren of uw recht heeft op vergoeding op basis van de genoemde factoren. Airline-Refund neemt uw claim in behandeling als u recht heeft op vergoeding. Mocht u helaas geen recht hebben op vergoeding, dan zijn wij genoodzaakt uw claim niet in behandeling te nemen. Het is dan zowel in uw als ons belang om uw claim niet in behandeling te nemen. Dien gelijk uw claim in check vergoeding
 
Hoelang duurt de claimbehandeling?
Het is vooraf helaas moeilijk in te schatten hoelang de behandeling van uw claim zal duren, omdat de duur vooral afhankelijk is van de opstelling en de (reactie)snelheid van de luchtvaartmaatschappij. Uiteraard doen wij ons best om de vaart in de behandeling van uw claim te houden. Dien gelijk uw claim in check vergoeding
 
Hoe krijg ik mijn vergoeding?
Bij een geannuleerde of vertraagde vlucht, gemiste aansluitende vlucht, overboeking of instapweigering, kunt u in beginsel aanspraak maken op een vergoeding van €250, €400, €600 per passagier. Het exacte bedrag is afhankelijk van de vluchtafstand. Uw rechten zijn vastgelegd in Verordening (EG) Nr. 261/2004. Krijgt u geen vergoeding? Dan betaalt u ons niets. Airline-Refund rekent bij succes 18 % succesfee, het laagste in heel Europa, een echte discounter met de hoogste kwaliteit in service. 24/7 bereikbaar en daardoor sneller, efficiënter en correcter. Wij gaan graag een stap verder in onze dienstverlening. Dien gelijk uw claim in check vergoeding
 
Waarom ontvang ik de helft van mijn vergoeding?
In bepaalde gevallen is het juridisch gezien toegestaan dat de luchtvaartmaatschappij bij uitbetaling de helft van het claimbedrag overmaakt. Wij controleren altijd of de luchtvaartmaatschappij deze halvering mag toepassen. check vergoeding
 
Welke claims kan ik nog meer neerleggen bij Airline-Refund?
www.airline-refund.com heeft met www.devluchtclaimer.nl en www.detreinclaimer.nl en met www.bagageclaimer.nl een UNIEK TOTAALAANPAK ® in handen, waarmee wij de enige en eerste in Europa zijn, die een compleet pakket aanbiedt tegen discount prijzen. Kortom, de beste deal. Daar zijn wij heel trots op, wij willen veel passagiers hiervan laten profiteren.
Dien gelijk uw claim in check vergoeding

Deze website gebruikt cookies.

Akkoord Meer informatie